Kontaktpersoner

Lars Nordquist
Presskontakt

Verksamhetsansvarig
lars.nordquist@ntf.se
070-319 02 25

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.

Debatt NTF:s verksamhet är viktig för Falun

Att Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) är en folkrörelsebaserad, allmännyttig och idéburen organisation som arbetar för ökad trafiksäkerhet och folkhälsa i Dalarna tycker vi i Miljöpartiet är bra att Hans Moberg lyfter fram i sin debattartikel Även vi lyfte detta när försäljning av fastigheten på Ingarvet kom upp för beslut på kommunstyrelsen i veckan. På sammanträdet yrkade vi på att Falu kommun ska se till att NTF och deras helägda bolag Säker Trafik får tillgång till en ny plats med goda förutsättningar för sin verksamhet innan de behöver lämna fastigheten på Ingarvet. Yrkandet fick tyvärr inte bifall från övriga partier och vi reserverade oss med följande skrivning: ”Det är angeläget att den idéburna organisationen Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) och deras bolag Säker Trafik får fortsatt goda förutsättningar att bedriva förebyggande trafiksäkerhetsarbete eftersom deras arbete gynnar trafiksäkerheten i vår kommun. Samhällsnyttiga verksamheter som denna ska inte skadas vid uppsägning av arrendet och försäljning av fastigheten.” NTF har inte bara byggt upp den halkbana där många körkortselever utför halkkörning, de bedriver även annan trafiksäkerhetsfrämjande verksamhet. De har bland annat utfört en inventering av säkra skolvägar på uppdrag av Falu kommun. Det är ett viktigt kunskapsunderlag för den satsning på säkra skolvägar som nu pågår och som vi i MP varit drivande för att det ska komma till stånd.

Debatt NTF: Vi har erbjudit oss att köpa halkbanan

Replik på Gabriel Erling Perers ledare i FK 25/9 På ledarplats i Falu-Kuriren ondgör sig Gabriel Ehrling Perers över att NTF Dalarna haft gratis hyra hos Falu kommun i 38 år. Låt mig först konstatera att NTF Dalarna alltid har fullgjort sina ekonomiska åtaganden enligt avtalet och att det inte har varit gratis. Att Falu kommun själva valde att ingå det aktuella avtalet med NTF Dalarna och, i samråd med Kopparbergs läns landsting (i dag Region Dalarna) och Borlänge kommun, åta sig att anlägga en trafikövningsplats på Ingarvet i Falun kan knappast NTF Dalarna lastas för. NTF Dalarna å sin sida åtog sig att tillhandahålla den obligatoriska riskutbildningen som ingår i körkortsutbildningen, till Dalarnas befolkning. Sedan halkbanan invigdes har NTF Dalarna utbildat ungefär 120 000 körkortselever i halkkörning och risker i vägtrafiken, bland annat vikten av att hålla rätt hastighet och att inte köra bil påverkad av alkohol eller andra droger. Forskning visar dessutom att varje krona som satsas på det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet ger ungefär åtta kronor tillbaka i minskade samhällskostnader orsakade av trafikolyckor. Därför borde Gabriel Ehrling Perers som skattebetalare i stället vara glad över att den verksamhet som NTF Dalarna bedriver innebär en mångdubbelt större besparing av offentliga medel jämfört med de eventuella hyresintäkter som Falu kommun kunde ha fått med ett annat avtal.