Tjänster riktade till kommuner

Inom NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland arbetar vi med uppdrags- och projektverksamhet gentemot både privat och offentlig sektor. Vi arbetar med projekt som vänder sig till alla trafikanter och trafikegenskaper. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland utvecklar projektförslag som bland annat är speciellt anpassade till kommuner. Förslagen presenteras här i konceptform. När ni hittar intressanta koncept tag gärna kontakt med oss. Alla projekt kommer att genomföras i samarbete med Säker Trafik D.E.T. AB. 

  • Sörmland
  • 0155-29 02 29
  • E-post