Utbildning för trafikombud

I nära samverkan med PRO, SPF Seniorerna samt SKPF Pensionärerna har NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland genomfört tre utbildningsdagar för trafikombuden i ovanstående organisationer. Den sista utbildningsdagen hölls i Nyköping den 28/9, där 15 st trafikombud deltog.

Syftet är att öka kunskapen om trafik och trafiksäkerhet för äldre trafikanter. Därmed minskar risken för att målgruppen ska dödas eller skadas svårt i trafiken utan att minska målgruppens mobilitet.

Utbildningen gav kunskap om äldres förutsättningar i trafiken samt att vi sprider goda idéer på aktiviteter i den lokala pensionärsföreningen samt hur man kan använda materialet i en studiecirkel eller vid ett föreningsmöte. I samband med utbildningen fick deltagarna 30 exemplar var av materialet Äldre i trafiken. Övrigt material får deltagarna tillgång till i digital form. Allt material kommer att finnas att ladda ner kostnadsfritt.

Alla deltagare var mycket nöjda med utbildningen.  - Pensionärsorganisationer och pensionärer är väldigt tacksamma och en trevlig grupp att arbeta med. De har ett stort intresse för frågorna och vi hade mycket dialog på alla tre utbildningsdagar. Mycket härliga dagar! säger Jenny Johansson, projektledare.

För att ytterligare inspirera och ”peppa” trafikombuden att arbeta med materialet, skickar NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland ut ett nyhetsbrev under senhösten till samtliga som deltagit i en utbildning. Vi kommer också att stötta trafikombuden med kunskap utöver det som tagits upp i utbildningen och svara på frågor.

 

Vid frågor kontakta:

Jenny Johansson

Tfn: 070-319 02 24


2017-09-29