Unga män sämst på att använda bilbälte

Bältesanvändningen är hög i Sverige – 98 procent bland personbilsförarna – men skillnaderna är stora mellan kön och varierar beroende på ålder och mognad. Kvinnorna är i alla ålderskategorier bättre på att använda bälte.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt den senaste undersökningen (VTI 2014) så hög som 98 procent av alla bilförare (samma andel som senaste år), men skillnaderna är stora mellan könen. Allra sämst är män 18-25 år där användningen bara är 81 procent. De äldre männen är lite bättre, med användning runt 90 procent. Kvinnor har i storleksordningen 5-10 procentenheter högre bältesanvändning än män i alla ålderskategorier.

Trafikverket bedömer att nya bilar med bältespåminnare på sikt kommer lösa problemet. Men nya bilar köps sällan av unga personer, de som använder bälte sämst. Här behövs ytterligare insatser!

Usel bältesanvändning i buss
- Till dess att alla bilar har aktiva bältespåminnare så krävs det informationsinsatser för att öka andelen bältade. Slarvet eller glömskan kan innebära skillnaden mellan liv och död. Andelen bältade i buss där det finns bälten är urusel, här borde det göras ännu mera informationsinsatser för att öka användningen, framförallt om varför användningen är så viktig vid färd i buss, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland

Andelen omkomna förare utan bälte har minskat sedan 2012, men är fortfarande så hög som 34 procent. De två procenten utan bälte blir alltså väldigt överrepresenterade bland dödsolyckorna, en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka.

- Vikten av att använda bälte borde räcka, det kan ju handla om skillnaden mellan liv och död. Men så länge det finns personer som inte riktigt förstått det, fortsätter vi att lagföra förare och passagerare utan bälte, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.

Under hela vecka 37 gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsledare
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-09-03