Ny undersökning av NTF Sörmland-Östergötland:

Två bilar av tre av ett visst bilmärke - kör för fort utanför skolor

NTF Sörmland-Östergötland har mätt hastigheter utanför skolor, vi har titta på hur förare av olika bilmärken kör i förhållande till hastighetsbegränsningen. Det bilmärke som klarade minst dåligt, där förarna tydligen känner mest ansvar för trafiksäkerheten var Skoda med 48 % överträdelser.

Skoda var det enda bilmärke som hade färre än hälften som överträdde hastighetsgränsen. Även detta är naturligtvis väldigt tragiskt, nästan hälften av alla körde för fort. Sämst var Mitsubishi där 67 % av förarna tydligen inte känner något som helst ansvar för trafiksäkerheten utanför skolor där det är 30 km/h.

NTF Sörmland-Östergötland har mätt och tittat på nästa 1 200 fordon, av de aktuella bilmärkena som passerade utanför skolor på 30 sträckor och har registrerat in dem efter bilmärke. Vi har gjort mätningar utanför skolor under skoltid.

- Det är hemskt att se att så många tydligen inte bryr sig om hastighetsgränsen, inte ens när det finns en tydlig anledning - en skola med barn. Jag trodde inte det skulle vara så stora variationer beroende på bilmärken, men tydligen tänker och kör förare av olika bilmärken olika ur ett trafiksäkerhet barnperspektiv, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland

Mätplatserna:
- Stockholmsvägen i Nyköping utanför Långbergsskolan
- Föreningsgatan i Oxelösund utanför D-skolan
- Västgötagatan i Katrineholm utanför Kunskapsskolan.
På dessa platser är det högsta tillåtna hastighet 30 km/h på grund av att det kan finnas lekande barn i anslutning till platsen.

Högsta hastigheten vi hittade under våra mätningar var 61 km/h - bilmärket Renault. Andelen hastighetsöverträdelser per bilmärke skilde sig från 48 % överträdelser till 67 %. Vi har valt att titta på de 15 bilmärken som var mest representerade i vår mätning.

De 15 märken var:
- Audi
- BMW
- Citroën
- Ford
- Kia
- Mercedes
- Mitsubishi
- Opel
- Peugeot
- Renault
- SAAB
- Skoda
- Toyota
- Volvo
- Volkswagen

  Hastighet bilmärke utanför skolor

---

För mer information kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2014-03-18