Ett spännande spår:

Trafiksäkerhet ska löna sig!

I slutet av 2012 publicerades den första standarden för trafiksäkerhet, ISO 39001. Tanken är att företag och organisationer på ett systematiskt sätt ska bidra till trafiksäkerhet och samtidigt tjäna pengar.

Det finns idag flera olika ledningssystem, där 9001 (kvalitetsledning) och 14001 (miljöledning) är de mest kända. På ett systematiskt sätt planerar man sin verksamhet, mäter, följer upp och arbetar med ständiga förbättringar. I familjen ledningssystem finns nu även 39001 – Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet.

Än så länge finns inget ackrediterat certifieringsorgan, men ändå har fler än 40 företag certifierat sig via framför allt SÅ (Sveriges Åkeriföretag).

Under 2013 kommer NTF, med finansiering från Trafikverket, att sprida information om 39001 med syfte att få fler att certifiera sig. Tanken är förstås att få fler aktörer att arbeta mot samma mål – att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Men vad tjänar företagen på det?

- När vi har intervjuat företag som är certifierade, svarar de att trafiksäkerhet är en självklar del av deras kvalitetsarbete. För seriösa företag inom transportnäringen är förbättrad trafiksäkerhet viktigt. Dessutom vill de vara förberedda när kunderna börjar kräva en certifiering, säger Monica Green Ordförande NTF.

Arbetet inom NTF har kommit igång genom en internutbildning och under året ska minst 30 företag inom transportnäringen besökas.

- Det är spännande att börja med ett nytt system, även om våra vanliga frågor finns med; som hastighet, bälte, trötthet och nykterhet. Det nya är systematiken och önskan om en ständig förbättring. Kopplingen till Nollvisionen känns högaktuell, inte alls som en idé med över femton år på nacken, avslutar Monica Green.

---

Har du frågor rörande ISO 39001, kontakta:
Lars Nordquist
verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland

Tfn: 0155-29 02 29 / 070-319 02 25


2013-09-17