Trafiksäkerhet hos OKQ8

OKQ8 har haft årsstämmor i sina föreningar och NTF Sörmland-Östergötland fanns på plats för att föreläsa om trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhet intresserar och berör. När NTF Sörmland-Östergötland föreläste på några av OKQ8s förenings årstämmor under vecka 19 blev diskussionerna långa och intressanta. Vi fanns på plats i Täby, Södertälje samt Haninge och informerade om främst hastighet samt barn i bil.

- Trafiksäkerhet är något som alltid intresserar och skapar diskussion. Tyvärr är informationen, förutom i sådana här forum, bristfällig. Okunskapen bland medborgarna är tyvärr stor - men tyckandet är det inget fel på säger Lars Nordquist, NTF Sörmland-Östergötland.


2014-05-12