Trafikanters respekt för 30-skylten vid skolor

NTF Sörmland-Östergötland startade med hastighetsmätningar utanför skolor 2014. Syftet med mätningarna är ta fram ett konkret och aktuellt faktaunderlag som kan vara en del i det lokala trafiksäkerhetsarbetet och bidra till målet att skapa en trygg trafikmiljö.

Årets undersökning omfattar fem skolor i två kommuner. Resultatet av årets mätning visar att 55% kör för fort utanför de aktuella skolorna. De berörda skolorna är i Eskilstuna kommun: Engelska skolan, Lundbyskolan, Skogstorpsskolan samt Skogsängsskolan. I Flens kommun: Malmköpings skola.

Genomförande
Mätningar har genomförts under september. Mätningarna har genomförs under två dagar mellan klockan 7-17, då det under den tiden rörs sig mest barn och bilar vid skolorna. Mätningarna har gjorts på vägsträckor med rödgul skylt, det vill säga på sträckor med tvingande hastighetsbegränsning 30 km/h. Mätningar genomfördes inte vid skolor där det endast finns rekommenderad hastighet på 30 km/h (blå skylt). Hastighetsmätningarna genomfördes med radarskåp sk. SDR-skåp.

- Vi ser gärna att fler kommuner deltar under kommande år så att vi får ett större underlag. Hastigheten vid skolor och förskolor är mycket viktigt för kommunens barn säger Lars Nordquist, verksamhetsledare NTF Sörmland-Östergötland.

Resultaten för samtliga skolor individuellt finns att få om så önskas.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-01-06