Stora skillnader mellan våra kommuner

NTF Sörmland-Östergötland har 22 stycken kommuner i sitt område. Vi har gjort en studie över trafikolyckor med omkomna och svårt skadade under perioden 2008-2012. Jämförelsen blir naturligtvis väldigt haltande beroende på storleken på kommunen, därför jämförde vi med antalet innevånare i kommunerna.

Den jämförelsen kanske inte alltid är den mest rättvisa men den ger i alla fall ett begrepp om hur kommunen ligger till i förhållande till andra kommuner i dess storlek. Vi har delat upp kommunerna i tre olika storleksgrupper, >10 000 innevånare, 10 000 -29 999 innevånare och över 30 000 innevånare.

I diagrammet för ”omkomna människor” i trafiken per kommun följer antalet ungefär folkmängden. Det är ingen kommun som sticker ut. Glädjande är att Boxholm, Gnesta och Ydre inte har någon omkommen person under de fem senaste åren.
I diagrammet för ”svårt skadade” ser vi ungefär samma bild, de stora kommunerna har fler skadade i trafiken än de kommunerna med färre innevånare. Eskilstuna har här en bottenplats trots att både Linköping och Norrköping har större folkmängd.

Östergötlands kommuner under snittet
Börjar vi sedan göra jämförelse mellan kommunerna i förhållande till innevånarantalet i kommunerna får vi en helt annan bild. Vi tittar på omkomna människor först. Fem av de sju stora kommunerna ligger under genomsnittet för omkomna människor i förhållande till folkmängd, endast Katrineholm och Nyköping ligger över snittet. Vadstena och Ödeshög har inte många omkomna men i förhållande till folkmängden sticker de ut ganska mycket.

Tittar vi sedan på svårt skadade i förhållande till folkmängd bland de sju stora kommunerna så ligger alla Östergötlands kommuner under snittet för de 22 kommunerna och Sörmlands kommuner över snittet.
Bland de stora kommunerna är det Linköping som hittills lyckats bäst med sitt trafiksäkerhetsarbete. Söderköping är den kommun i mellanstorleksklassen som lyckats bäst.

Boxholm är den lilla kommunen som har ett mycket positivt resultat både vad det gäller omkomna som är noll människor och vad det gäller svårt skadade fyra människor.
Detta är enligt den officiella statistiken den innehåller naturligtvis ett sort mörkertal.

  Antalet omkomna per kommun
  Antalet omkomna per kommun och folkmängd
  Antalet svårt skadade per kommun
  Antalet svårt skadade per kommun och folkmängd


---
För mer information kontakta:
Lars Nordquist
verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2013-01-15