Skolstart - extra viktigt att hålla hastigheten

För många barn är sommarlovet slut och det är dags att ta sig till skolan igen. De yngre barnen har sällskap av sina föräldrar, medan de lite äldre borde kunna gå eller cykla på egen hand – vilket förutsätter en säker trafikmiljö. Runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/tim – en hastighet som alltför många bilister inte håller.

NTF mäter hastigheten i tätorter varje år och de senaste mätningarna visar att det är de lägsta hastigheterna som är svårast att följa – trots att många uppger att det just är där man tycker att det är viktigast att hålla rätt hastighet. Endast 44 procent gjorde det på 40-sträckorna medan det var 72 procent som gjorde det på 70-sträckor.

- Polisen i Region Öst kommer att intensifiera hastighetskontrollerna under veckan (v. 34). Fokus ligger på tätort. Skolan börjar och många nyblivna elever och deras föräldrar känner en osäkerhet inför vägen till läroanstalten. Polisen kommer att försöka närvara vid så många skolor som möjligt. Den farligast platsen för våra skolbarn är dock som regel vid busshållplatsen, på landsvägen, utanför tätort säger Per Lange, Trafikpolischef Region Öst.

Om man som förälder vet och kan känna sig säker på att inga bilar kör för fort, skulle möjligheterna för barn att gå och cykla till skolan öka markant.

- Om det är någonstans det skulle vara ännu hårdare straff för att köra för fort, så skulle det vara på 30 km/h-sträcka utanför eller i närheten av en skola. Hit kommer på morgonen barnen och på eftermiddagen ska de hem. Jag tror att alla föräldrar skulle känna sig tryggare om de visste att alla trafikanter verkligen höll hastigheten utanför skolorna. Vi kan väl tillsammans hjälpas åt att göra livet tryggare för barnen genom att hålla högst 30 km/h utanför skolorna säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

Under vecka 34 satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten på landets vägar. Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

---
För mer information kontakta:
Lars Nordquist
verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2016-08-18