NTF har haft kongress

Den 16 april ägde NTFs kongress rum och firade samtidigt sitt 80-års jubileum som organisation. Kongressen ägde rum i Första kammarsalen på Riksdagen.

NTFs ordförande Monica Green fick förnyat förtroende på ordförandeposten och styrelsen förstärktes med nya namn.

– Vi har haft några tuffa år men nu känns det som vi är riktigt på gång. Det finns en spirande framtidstro inom organisationen och vårt uppdrag för trafiksäkerheten är kanske viktigare än någonsin. Kongressen var välbesökt. Vi har stort fokus på framtiden och vi känner att vi har våra medlemmar med oss på resan, säger NTF:s ordförande Monica Green.

Sverige är inte längre bäst i världen på trafiksäkerhet. Det vill NTF ändra på.

– Vi har förlorat mark men det går att reparera om vi inte väntar för länge. Det är vår förhoppning att vi återigen ska kunna titulera oss bäst i världen på trafiksäkerhet men då krävs ett utbrett systemtänkande där människan pekas ut som en aktiv, motiverad och medveten del i trafiksystemet. Det håller inte att enbart förbättra vägmiljö och satsa på teknisk utveckling om vi ska nå hela vägen fortsätter Monica Green.

Utöver sedvanliga kongresshandlingar så talade även infrastrukturminister Anna Johansson och Guldtriangeln delades ut till Växjö kommun.


2015-04-17