Ny undersökning från NTF:

Mer än hälften av alla vuxna cyklister struntar i cykelhjälmen!

Cyklisterna är idag den mest utsatta trafikantgruppen. Det blir allt säkrare att vara bilist i Sverige. Mycket beroende på så kallade 2+1 vägar med mittseparering och en allt intensivare utveckling av säkrare bilar. För cyklisterna har utvecklingen stått still. Trots att de idag är farligare att cykla än att köra bil använder mindre än hälften av alla vuxna cykelhjälm.

- Det borde vara en självklarhet att skydda det viktigaste människan har, huvudet. Det är konstigt att så många väljer att utsätta sig för de risker det innebär att cykla utan hjälm, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.

NTF Sörmland-Östergötland har genomfört mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändningen i Sörmlands alla kommuner under första halvan av 2013. Totalt har 2345 cyklister observerats. Vi kan konstatera att det är långt kvar till målet 2020 då 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm. Det finns stora skillnader både geografiskt och om vi tittar på ålder. I gruppen barn till och med 12 år är hjälmanvändningen 75 procent medan användningen i gruppen 13 – 15 år bara är 29 procent.

Cyklisterna i Trosa ligger i topp medan invånarna i Oxelösund är sämre på hjälmanvändning.

15 omkomna i år
Varje år i Sverige skadas mer än 2 500 cyklister så svårt att de måste tillbringa minst ett dygn på sjukhus. Hittills i år har 15 personer omkommit i cykelolyckor. Fyra personer har omkommit i mopedolyckorunder samma period.

Riksdagen beslutade 2009 om ett etappmål för trafiksäkerheten där antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel fram till år 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i vägtrafikolyckor 2020. För att nå detta mål krävs det att alla som vistas i trafiken medverkar och för cyklisterna handlar det främst om att ta på cykelhjälmen.

Så här är hjälmanvändningen länsvis:
  Andel hjälm alla
  Andel hjälm vuxna
  Andel hjälm barn
---
Vid frågor, kontakta:
Lars Nordquist
verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn:070-319 02 25


2013-08-28