Skolbarn på väg -

Men alltför många bilister håller inte 30

Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller utanför landets skolor.

- När vi står utanför skolor är det ofta elevernas egna föräldrar som kör för fort. Vi måste få till en större förståelse för hastighetens betydelse, ingen vill ha ett skadat barn på sitt samvete, säger Bengt Svensson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Det mest avgörande för hur allvarlig en olycka mellan ett barn och en bil blir, är hastigheten. Tyvärr visar mätningar att ju lägre fartbegränsning, desto färre håller farten. Under 2013 körde 78 procent inom hastighetsgränsen på kommunala vägar med 70 km/tim medan motsvarande andel på 40-vägar endast låg på 53 procent. Nästan hälften kör alltså för fort! Samtidigt tycker över 60 procent i Trafikverkets senaste enkät att det är rimligt att sänka hastighetsbegränsningarna för att öka trafiksäkerheten.

- Hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för hur en olycka ska sluta. Vi kan förmodligen aldrig få bort alla olyckor men vi kan mildra konsekvenserna genom att hålla en hastighet som stämmer överens med den trafikmiljö vi är i. Jämför tanken att förlora några sekunder eller förlora ett helt liv, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.

- Att föräldrar ofta överträder hastigheten utanför skolor är ett tydligt bevis för att det råder en okunskap om hastighetens betydelse för en bilolyckas omfattning. Under insatsveckan kommer vi därför att tillhandahålla en informationsfolder till alla kunder som besiktar sitt fordon hos oss, säger Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.

---

Kontaktpersoner:
Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland,
tfn: 070-319 02 25
Bengt Svensson, kommissarie, Rikspolisstyrelsen, tfn: 0730– 74 500
Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, tfn: 0706–87 03 66


2014-08-18