Många struntar i stopplikten

NTF Sörmland-Östergötland har gjort en undersökning för att se hur bilförare följer lagar och regler i trafiken. Vi tittade på en regel som är lätt att skilja rätt beteende från fel beteende. Vi har tittat närmare på hur stopplikten efterlevs.

Underlåtelse att stanna vid stopplikt ger 2 500 kr i böter och i de flesta fall indraget körkort. Detta räknar vi alltså till en ganska grov trafikförseelse. Det är högre bötesbelopp än att köra 20 km/h för fort där hastighetsbegränsningen är 70 km/h.

Vi har titta på ca 200 bilar i Nyköping och ca 200 bilar i Norrköping för att få en tendens, en ögonblicksbild av hur läget är.
I Nyköping stannade inte 31 % av fordonen vi studerade och då var vi lite ”snälla” i vår bedömning, nästan still räknades som stannat.
I Norrköping stannade inte 25 % av fordonen vi studerade, även här var vi lika ”snälla” i vår bedömning.

Vi kan kostatera att åtminstone en fjärdedel av bilförarna struntar i en regel som kan rendera indraget körkort och 2 500 kr i böter.
Vad ska vi göra för att komma till rätta med problemet?
Några olika varianter presenterar vi här:
• Ta bort stopplikten, den är förlegad och den missgynnar miljön.
• Trafikskolorna som i många fall utbildat förarna som kör bilarna, bör trycka mer på stopplikten
• Polisen bör höja övervakningen vid stopplikter för att genom repressiva handlingar minska brottsligheten.
• Genomföra information till bilförare om varför stopplikten finns och varför det är viktigt att följa reglerna.


Eftersom vi har vi en regel som en fjärdedel inte bryr sig om, så är det ett måste att göra något, inte bara låta det bero. Det kan vara en god idé för väghållare att titta över sina stopplikter. Är de nödvändiga eller sitter de där bara av gammal vana?

---
Frågor besvaras av:
Lars Nordquist, verksamhetsansvarig
Tfn: 070-319 02 25


2013-03-18