Inventering av stannande- och parkeringsföreskrifter

NTF Sörmland-Östergötland har påbörjat ett samarbete tillsammans med Nyköpings kommun om ”Inventering av stannande- och parkeringsföreskrifter”.

Vi ska kontrollera vad det står i de Lokala Trafik Föreskrifterna (LTF) gentemot hur det ser ut i verkligheten i de centrala delarna av Nyköping. Vi ska även se över vilka behov som kan finnas för avvikelser från de nya parkeringsföreskrifterna.

Det som är spännande i denna inventering, som vi just påbörjat, är att vi lär oss lite nytt om dessa regler. Vi ser dessutom att många inte har en aning om hur de ska parkera.

Det finns som sagt många regler kring stannande- och parkeringsföreskrifter. Det måste nämligen stämma med hur det ser ut i verkligheten och att det är inskrivet i LTF, annars så gäller inte skyltarna.

---

För mer information kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
Tfn: 070-319 02 25


2013-08-14