Inventering av gång- och cykelvägar

I dag har Nyköpings kommun fyra kommunala högstadieskolor. Till höstterminen 2014 kommer man att ha två. Detta på grund av att man stänger igen tre ”gamla” skolor och bygget av den helt nya skolan blir klar.

Nyköpings nya högstadieskola kommer att ligga ganska nära den enda av ”de gamla” skolorna som blir kvar. Detta innebär att eleverna som tidigare tillhört någon av de tre skolor som stänger igen, kommer att få helt nya skolvägar.

Kommunen har gett oss på NTF Sörmland-Östergötland i uppdrag att se över trafiksäkerheten på de gång- och cykelvägar eleverna får till den nya skolan. På vissa ställen kommer det att behövas ombyggnationer. Fokus är på vad eleverna tycker och tänker om sina nya skolvägar!

Delaktiga elever
Vi har träffat utvalda elever på alla fyra högstadieskolor. På första mötet tittade vi på kartor och eleverna fick rita in vilken väg de skulle ta sig till nya skolan tills fots eller med cykel. Och de fick också visa och berätta om var det finns trafikmiljöer/situationer som de tycker är otäcka.
Vid nästa tillfälle så var vi ute och titta på platserna ”fysiskt”.

Möte 1 med alla skolor är klara och inventeringen ute i trafikmiljön är klar på två skolor. Eleverna vi har träffat är fantastiska och har massor av kloka och intressanta synpunkter.

Alla resultat från inventeringen redovisas på en karta där rekommenderade skolvägar, vägar som eleverna troligen kommer att använda sig av samt farliga vägar/passager är utmärkta. Kartan kompletteras med foton och text.
Hela inventeringsarbetet ska vara klart och redovisas senast den 31 mars 2014.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
verksamhetsansvarig
Tfn: 0155-29 02 29 / 070-319 02 25


2014-01-10