Hälften av alla 3-åringar färdas farligt i bil!

51 procent av Sveriges 3-åringar åker framåtvänt i bilen. Det är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2010 då NTF senast genomförde sin riksomfattande undersökning.

Men det är långt ifrån en acceptabel nivå, rekommendationen är bakåtvänt upp till 4-5 års ålder eller så länge det är möjligt. NTF:s studie bygger på observationer utanför 345 förskolor fördelade över hela landet och omfattar över 6000 barn.

Rekommendationerna att sitta bakåtvänt upp till 4-5 års ålder eller så länge det är möjligt är en viktig del av den svenska bilbarnskulturen. Den har starkt bidragit till Sveriges historiskt låga antal dödade och svårt skadade barn i bil.

Stora skillnader mellan länen
På de förskolor NTF Sörmland-Östergötland genomfört undersökningen, visar resultatet på stora skillnader mellan länen Sörmland och Östergötland. I Östergötland, där NTF Sörmland-Östergötland i samarbetet med Landstinget i Östergötland, arbetar med information på många BVC med barns säkerhet i bil är siffrorna för alla åldrar betydligt bättre.

I Östergötland sitter 100 % av de undersökta 1-åringarna bakåtvänt vilket är ett strålande resultat.
Siffrorna för 2 åringar som sitter bakåtvänt:
Sörmland: 72 %
Östergötland: 88 %

Siffrorna för 3 åringar som sitter bakåtvänt
Sörmland: 33 %
Östergötland: 60 %

Enligt NTF:s studie sitter fyra procent av ettåringarna framåtvänt vilket också är en förbättring jämfört med studien som gjordes 2010 då sex procent åkte framåtvänt. Vid två års ålder sitter fortfarande 83 procent av barnen bakåtvänt medan knappt hälften av 3-åringarna åker bakåtvänt.

- Det är positivt att allt fler barn åker bakåtvänt längre upp i åldrarna men det är ändå alarmerande att hälften av våra treåringar dagligen utsätts för en förhöjd risk att skadas allvarligt i bil. Det är upp till fem gånger större risk att skadas svårt i en framåtvänd bilbarnstol, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.

Att barn växer ur sitt bilbarnskydd är naturligt och det är inte alltid lätt att få plats med ett förhållandvis stort bakåtvänt bilbarnskydd i en mindre bil men många föräldrar vet inte om att framåtvänt åkande medför en förhöjd risk för skador på barnets rygg och nacke. Så sent som i april i år presenterade NTF statistik som bygger på över 3000 polis -och sjukvårdrapporter de senast tio åren. Andelen barn 0-3 år med skador på nacke och rygg är cirka åtta procent. För gruppen 4-6 år, där man i större utsträckning färdas framåtvänt, ökar andelen till 20 procent.

Många bilbarnstolar på marknaden
- Det finns idag många bilbarnstolar på marknaden och flera av dem har lösningar som gör det enkelt att montera stolen i bilen. Det är också viktigt att tänka på att man väljer en stol som barnet kan sitta bakåtvänt i så länge som möjligt. Om barnets vikt ligger inom gränsen för bilbarnstolen är den inte urvuxen förrän öronen på barnet sticker upp ovanför stolen, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.

Anledningen till att man vänder barnen till framåtvänt åkande för tidigt är många men det är tydligt att det finns kunskapsbrister hos föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som skjutsar barnen. De vanligaste orsakerna är att man anser att barnet vuxit ur stolen och det inte är familjens ordinarie bil man skjutsar barnet i till förskolan. Här kan man anta att man upplever att det är krångligt att flytta stolen mellan bilarna.

---
För mer information, kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2013-12-04