Framtidskampen avgjord

Framtidskampen är en tävling som går ut på att eleverna ska gå eller cykla till skolan, istället för att bli skjutsade av sina föräldrar. Idag var det prisutdelning!

Tillsammans med Eskilstuna Kommun har Framtidskampen genomförts under ett par höstveckor. Syftet med tävlingen är att få fler elever att gå eller cykla till skolan (eller åka buss om så behövs) istället för att föräldrarna skjutsar sina barn.

Varannan bilresa är kortare än fem kilometer, alltså tar vi bilen många gånger i "onödan". NTF Sörmland-Östergötland i samarbete med Eskilstuna kommun vill uppmuntra både barn och lärare att gå- och cykla mera. Det gynnar både miljön och den egna hälsan.

Idag har prisutdelningen ägt rum och de vinnande klasserna blev:
1a pris - klass 6C på Slagstaskolan
2a pris - klass 4A på Slottsskolan
3e pris - klass 5A på Skiftingehus skola

STOR GRATTIS till de vinnande klasserna och väl kämpat alla ni andra.

---

Önskas mer information kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-11-18