Framgång i Linghem

I augusti förra året så kontaktade en kvinna, boendes i Linghem Linköping, oss för att hon upplevde att bilarna körde alldeles för fort på vägen i deras bostadsområde. De hade tidigare varit i kontakt med kommunen angående problemet men inte fått något gehör.

Efter samtalet så genomförde NTF Sörmland-Östergötland en hastighetsmätning med SDR-skåp mellan den 17-25 september. Och resultatet visade att kvinnan hade rätt i det hon och grannarna upplevt; hastigheterna på 30-vägen var höga. 78 % av bilisterna höll högre hastighet än 30 km/h och den snabbaste körde 84 km/h … på en 30-väg!!

Efter att kvinnan delat resultatet med grannarna på gatan, skickade de ett brev som de alla undertecknat, till kommunens Miljö och trafikkontor. De frågade vad de skulle göra åt problematiken (och hänvisade också till tidigare kontakter de haft med dem). Brevet skickades till kommunen i början av november 2012.

Kontakt med kommunen
Efter ett flertal telefonsamtal fick de två stora temporära orange skyltar ”Tänk på din fart… 30 km/h”, skyltat från vardera håll (dessa kom upp ungefär i februari).
Ett möte med kommunens trafikingenjör skedde den 10/4 2013. Kommunen var då ute och tittade på platsen, och medgav att resultatet från trafikmätningen var enligt förväntan (!).
Efter dialog så kom alla överens om med kommunen om att de boende skulle lämna in förslag på var de boende vilel ha farthindrande åtgärder i form av trafik-öar. De boende lämnade in två alternativa förslag på placeringar (ett förslag med 2 och ett med 3 trafik-öar), och kommunen skulle ta beslut inom två veckor från mottaget förslag.

I slutet av april så hade kommunen beslutat att det blir två trafik-öar på gatan, för att få ner hastigheten. Trafik-öarna ska byggas så de är klara ”till sommaren”.

De boende hoppas att de nu får en bra trafiksituation på gatan efter detta. De säger att:
”Utan NTF Sörmland-Östergötlands hjälp med trafikmätningen tror inte vi att vi hade varit så framgångsrika, eftersom vi vid tidigare diskussioner inte fått gehör för vår upplevelse av att trafiken går alldeles för fort. Nu fick vi siffror på både hur fort bilarna kör, och vilken trafikintensitet det är. Än en gång: stort tack för trafikmätningen. ”

Har du problem med för hög hastighet i ditt bostadsområde/utanför ditt hus? Vi kan hjälpa dig med en hastighetsmätning och ge stöd och råd om hur du ska gå tillväga med din kontakt med kommunen.


2013-05-08