Fler hastighetskontroller under vecka 16

Det går för fort på våra svenska vägar. Enligt Trafikverket kör 53 procent för fort, det vill säga fortare än skyltad hastighet och vissa vägar är extra utsatta. Därför fokuserar polisen nästa vecka på extra hastighetskontroller just på problemvägarna.

För att en väg ska vara anpassad till höga farter ska bland annat sidoområdena vara säkra så att bergväggar, träd och stolpar inte kan ge dödliga skador vid en avåkning och vägen ska vara separerad så att det inte går att frontalkollidera. Först när vägen är säker kan hastigheterna vara höga.

Polisen ska låta den lokala problembilden styra, det ska bli ännu tydligare i den nya polisorganisationen. Det betyder t ex att polisen nästa vecka kontrollerar hastigheten där man vet att det finns problem, både med höga hastigheter och många olyckor.

- Polisen lokalt vet var det går fort. Målet är färre döda och svårt skadade och då måste hastigheten ner, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.

I Sverige finns det nästan ingen som säger att hen har kört med alkohol i kroppen, det är ett skambelagt brott. I Sverige finns det en del som skryter om hur fort de kört, det är inte skambelagt brott. Ändå är det fler människor som råkar illa ut på grund av hastigheter än på grund av alkohol. Skulle vi kunna få samma skambeläggning på överhastigheter, skulle vi rädda många människoliv.

- Överhastigheten är den enskilt största anledningen till att olyckan får den svåra konsekvens den får. Med lite lägre hastighet skulle många svåra skador och många dödsfall i trafiken kunna undvikas säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland.

Lars Nordquist fortsätter: -Bland det värsta vi sett i våra mätningar är 149 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsning på 50 km/h. SKRÄMMANDE.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

---

Kontaktpersoner:
Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland, tfn: 070-319 02 25
Mats Östman, poliskommissarie, Polismyndigheten, tfn: 010-567 72 58
Peter Lundvik, informatör, Polismyndigheten, tfn: 0703-71 75 85


2015-04-10