Film om barn i bil

NTF Sörmland-Östergötland driver ett projekt om barn i bil, som delfinansieras av Allmänna Arvsfonden. En del i projektet är att vi ska producera en film om barns säkerhet i bil.

Filmen kommer bl.a. att innehålla intervjuer om trafik med barn i 4-6 års ålder. Barnen kommer att intervjuas på utvalda förskolor. Själva filmandet, producerandet, klippandet osv av filmen kommer att göras av årskurs 3-elever från Mediaprogrammet, Tessin, Nyköpings gymnasium:SLUTSLUTFET. Eleverna gör detta som sitt stora projektarbete inför studenten. Filmen kommer att användas i utbildningssyfte till pedagoger på förskolor och SFI-skolor i Östergötlands och Sörmlands län.

Den 23 januari hade vi vårt första möte med ”film-teamet/ produktionsbolaget”. Det är 13 stycken elever som är med och jobbar med projektet. De hade många frågor om hur, vad och varför filmens innehåll. Vi svarade, men de har relativt fria händer. Vad vi på NTF Sörmland-Östergötland lärt oss är att när man ska göra en film så är det väldigt, många komponenter och saker att styra upp, att tänka på osv. Tur att vi har med proffs att göra.

Vi har i dagsläget frågat sex stycken förskolor om vi får filma och intervjua deras 4-6 åringar i filmen. Förskolecheferna är positiva och har nu tagit med sig frågan till personalen på respektive avdelning. Vi hoppas på positiva svar!

Och slutligen en liten sneak-peak. Vår film kommer att vara med och tävla i ”Frame-festivalen” den 24 maj på Biostaden i Nyköping. Spännande!

---

Vid frågor kontakta:
Jenny Johansson
projektledare
Tfn: 070-319 02 24


2014-01-27

Tfn: 0155-29 02 29
sormland@ntf.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker och hållbar trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.