Extra många bälteskontroller under vecka 11

Nästa vecka blir poliskontroller utefter våra vägar en vanligare syn, då fokuserar nämligen polisen extra på kontroll av bälte. Bältesanvändningen är god men varierar regionalt och är betydligt sämre bland vuxna i baksätet och ännu sämre i buss.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt den senaste undersökningen så hög som 98 procent av alla bilförare. Bland passagerare är den dock betydligt sämre. Bara 85 procent av alla vuxna i baksätet använder bältet. Regionalt är skillnaderna också stora. I landets tre sämsta län; Kalmar, Västerbotten och Värmland saknar mer än var tionde bälte. (NTF:s bältesmätningar 2014).

I bussen är det lag på att använda bälte. I långfärdsbuss använder 65-72 procent bälte i buss (65 procent i expressbussar enligt Swebus 2015, 72 procent enligt Sifos undersökning från 2012). I en allvarlig bussolycka i Norge sommaren 2014 omkom fyra personer, flera passagerare hittades utanför bussen vilket tyder på att bältet inte använts.

Det är självklart att du som passagerare i buss ska känna dig säker, för det är du. Men olyckan kan vara framme och för att du inte ska skadas i onödan är bältet den extra säkerhet du behöver.
- Det är konstigt att vi använder bältet så lite i bussen, där vi lägger vårt liv i någon annans händer, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland.
- Det vore intressant att få riktig kunskap om hur det verkligen ser ut med användandet i buss och anledningarna till det förmodade dåliga användandet. För att sedan kunna göra något åt problemet fortsätter Lars Nordquist.

Som tur var uppstår problemet med bussar inblandade i olyckor väldigt sällan, men när det uppstår är det ofta med katastrofala konsekvenser. Människor som sitter kvar i bussen bältade klarar sig i de flesta fall absolut bäst.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland,
tfn: 070-3190225


2015-03-05