Dödsolyckorna kvar på samma hemska nivå

I Sörmland miste nio människor livet i Sörmlandstrafiken enligt preliminär statistik. De allvarliga olyckorna har enligt preliminär statistik sjunkit med 35 % från 20 till 13 människor, det är mycket positivt. Av de som dött i Sörmland var det tre singelolyckor med bil, samma som förra året.

 

En fotgängare dog i kollision med motorfordon. En fotgängare dog i kollision med cykel. Intressant men tragiskt att cyklister dödar lika många fotgängare som bilister i Sörmland.

 

Av de som skadats allvarligt är gående singel- och cykel singel vanligaste olyckorna i Sörmland. Vi kan konstatera att underhållet av gång- och cykelbanorna spelar stor roll. Av de allvarligt skadade har det varit en olycka med vilt, vildsvin.

 

Vid frågor, kontakta:

Lars Nordquist, NTF Sörmland

Tfn: 070-319 02 25


2020-01-14