Det är dags för en cykelhjälmslag - för alla

För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har cyklandet ökat och med det antalet dödade och svårt skadade cyklister. Det fanns en förhoppning när lagen infördes att barnen skulle ta med sig vanan att använda hjälm upp i vuxenlivet.

När nu NTF presenterar resultaten från den senaste nationella cykelhjälmsmätningen som bygger på över 100 000 observationer över hela landet kan vi återigen konstatera att så inte är fallet, endast 31 % av alla vuxna cyklister använder hjälm.

- Borde det inte vara så att Sveriges cyklister själva skulle ta mer ansvar för sin säkerhet och använda cykelhjälm? Vi ser redan en ökning av dödade och skadade cyklister. Barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör. Det finns hur många argument som helst för att skapa en lag om cykelhjälm. Det finns väldigt få om överhuvudtaget några argument för att inte skapa lagen nu, när olycksantalet ökar så otroligt mycket, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland.

Ja till cykelhjälmslag
NTF Sörmland-Östergötland genomförde en undersökning (inte statistiskt säkerställd, men dock) bland 50 st slumpvist utvalda cyklister. Svaret vi fick var ganska entydigt. JA, vi vill ha en lag för alla. JA, jag kommer att använda hjälm om det blir en lag, svarade de som inte använde cykelhjälm nu. Det vore väl fint om lagen kom så att vuxna kunde föregå med gott exempel och på det viset kanske rädda livet på sitt barn.

Samtidigt som hjälmanvändningen är låg ökar antalet rapporterat skadade cyklister varje år. 2014 skadades över 12 000 cyklister i trafiken. Det är cirka 30 personer dagligen som tvingas uppsöka akutsjukvård för att de valde cykeln som transportmedel. Att cykla är idag nästan det farligaste man kan göra i trafiken. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder slag mot huvudet oftare till svårare skador. Störst effekt har cykelhjälmen därmed på gruppen dödade och svårt skadade. Under föregående år dödades 36 cyklister och 521 skadades svårt, vilket är 12 procents ökning jämfört med 2013.

- Cykelhjälm borde vara obligatoriskt för alla. Hjälmen är en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är ömtålig och oersättlig. Det är det viktigaste vi har och en stöt mot hjärnan kan ge långvariga konsekvenser.

En del hjärnskador kan verka små men besvären för de drabbade kan vara katastrofala. Till och med en mildare hjärnskada som en hjärnskakning kan orsaka svårt lidande i form av minnesstörningar, depressioner och koncentrationssvårigheter. Därför är det så viktigt att alltid använda cykelhjälm, menar Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall tillsammans med Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundssekreterare Johan Beckman.

---

För mer information kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-08-28