Barn i bil

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är inte bara mindre till storleken utan även bräckligare, och har andra proportioner än en vuxen.

Barn är därför mer utsatta vid en krock, och behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde, beroende på barnets ålder.

MEDELVad säger lagen?
• I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
• Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.
• Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
• Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
• Skyddsanordningen ska vara typgodkänd.
• Skyddsanordningen ska vara lämplig för barnet samt monterad och användas som den är avsedd.
• Barn får inte sitta vid aktiv krockkudde på passagerarplats.

MEDELBaby 0-9 mån - babyskydd
Som nyfödd och fram till ca 6-9 månaders ålder åker barnet i ett babyskydd. Det placeras bakåtvänt i fram- eller baksätet och monteras med bilens trepunktsbälte eller en basplatta som fästs med bilens bälte eller ISO-Fix. Med en basplatta är det lätt att lyfta ur och sätta in babyskyddet. Om krockkudden kopplats ur av auktoriserad verkstad eller bilen är utrustad med så kallad nyckelavstängning är passagerarplats fram en bra plats för babyskyddet eftersom det ger god uppsikt över barnet om du är ensam förälder i bilen. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till babyskyddet.

När barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet, är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet då barnets huvud sticker upp ovanför stolens kant, eller när viktgränsen är passerad.

Observera att babybäddar och skyddsnät för barnvagnsinsatser ger ett betydligt sämre skydd än bakåtvänt åkande. De bör därför endast användas om funktionshinder eller andra särskilda behov föreligger. Rådgör i så fall med läkare.

Risker för fel?
Babystolen är relativt enkelt att montera. Det monteras oftast med bilens bälte, men utan underförankring eller med en basenhet som sätts fast med isofix. Basen kan även sättas fast med bilens bälte om det inte finns isofix-fästen i bilen. Det är alltså färre moment vid sådan montering än vid montering av bakåtvänd bilbarnstol. Misstag kan ändå göras, exempelvis avseende bilbältets dragning och skyddets lutning. Barnet bör sitta så upprätt som möjligt, men det kan vara svårt att sätta spädbarn i upprätt ställning. Man kan därför lockas att luta skyddet för mycket.
Dra alltid åt bältet så mycket det går, det ska sitta nära kroppen.

OBS! Skyddet får aldrig användas på passagerarplats med aktiv krockkudde! Däremot utgör sidokollisionsskydd inte någon fara.


2014-06-27