Extra bälteskontroller under vecka 37

Allt för många elefanter kvar i baksätet

Den gamla kampanjen om elefanter i baksätet – att en obältad person i baksätet motsvarar cirka 3 ton krockvikt – är fortfarande aktuell. Enligt Trafikverkets senaste mätning sitter cirka 15 procent av passagerarna i baksätet obältade.

Under nästa vecka arbetar Polisen extra mycket med att kontrollera bältesanvändningen. Att åka utan bälte kan vara direkt livsavgörande i en krock och är därför förenat med höga böter. Bilister som färdas utan bälte får betala 1500 kronor och att inte ha bältat barn under 15 år kostar föraren 2500 kronor.

- Det är minst lika viktigt att använda bilbältet i baksätet. Utan bälte kan du skada både dig själv och dina medpassagerare, säger Bengt Svensson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Enligt Trafikverkets analys av 2013 års trafiksäkerhet är bältesanvändningen bra i landet; de flesta använder bältet i framsätet och barnen i baksätet är ungefär lika bra fastspända. Däremot saknar cirka 15 procent av vuxna passagerare fortfarande bälte i baksätet. I en bilkrock utvecklas otroliga krafter. En obältad person i baksätet motsvarar cirka 3 ton krockvikt. Så bilbältet behövs oavsett om du sitter i fram- eller baksätet.

- Det är alltid de vuxnas ansvar att se till att barnen är bältade och har rätt skyddsutrustning i bilen säger Lars Nordquist, verksamhetsledare NTF Sörmland-Östergötland.

- Säkerhetsbältet är den viktigaste säkerhetsutrustningen i en bil. Om alla använder bältet skulle ännu fler liv räddas. För att uppmuntra till detta kommer alla som besiktar sitt fordon hos Bilprovningen under insatsveckan att få en informationsfolder, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kampanjen ”Inga elefanter i bilen, tack”
Introducerades första gången 1983 och kördes igen 1985, då var bältesanvändningen i baksätet 12 %. 1986 blev det lag på att använda bilbälte i baksätet. Syftet med elefanten var att öka bältesanvändningen inför kommande lagändring. Kampanjen refererade till den kraft som en lös person har vid en krock i t ex 50 km/tim; en person som väger 100kg väger i krockögonblicket 4000 kg.

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist, NTF Sörmland-Östergötland, tfn: 070-319 02 25


2014-09-05