Allt färre ungdomar använder cykelhjälm

I åldersgruppen upp till 12 år som omfattas av cykelhjälmslagen är användningen 82 %. Användningen totalt i Sverige är 41 % en liten minskning jämfört med 2013 då den var 42 %.

Cykeln har blivit ett alternativ till bilen för många. Det är inte bara fler som cyklar till jobbet utan cykling är en alltmer växande motionsidrott. I och med ökad cykling så ökar också olyckorna där cyklister är inblandade. Många gånger blir konsekvenserna av olyckorna allvarliga. Huvudskador är komplicerade och tar lång tid att läka.

- Att människor är så lite rädda om sin egen välfärd är skrämmande. Bältet är nu för ca 90 % av befolkningen en självklarhet i bilen, vi vill skydda oss från olyckor. Här borde cykelhjälmen, som är den enskilt största anledningen till att en cykelolycka kan sluta med endast en lindrig skada, vara lika självklar, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.

Bland 13-15 åringarna har användningen minskat från 29 % år 2013 till 25 % 2014 och det är ingen skillnad mellan könen. Intervjuade ungdomar tycker att det inte är coolt att använda cykelhjälm och att det förstör frisyren.

Mätning i Sveriges samtliga kommuner
NTF:s årliga mätning av cykelhjälmsanvändningen som genomförs i landets samtliga kommuner består av drygt 113 800 observationer. Användningen totalt ligger på 41 % vilket är en procentenhet mindre än 2013. Stockholm är den region i Sverige som är bäst på att använda hjälm med sina 67 %. Västmanland har lite att lära - där når användningen bara upp till 22 %.

- Cykling är nyttigt för hälsan, det är bra för miljön. Det är bra om människor väljer cykeln till förmån för bilen ur flera aspekter. Av naturliga skäl är hjälmen mer använd där riskerna är störst, men även i mindre städer och på landsbygden är det stora risker. Den vanligaste cykelolyckan är singelolyckan och då spelar platsen ingen roll men hjälmen kan göra en otrolig skillnad på utgången, fortsätter Lars Nordquist.

  Cykelhjälmsanvändning i procent

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
Tfn: 0155-290229 alt. 070-3190225


2014-09-23