Äldre drabbas hårt av halkolyckor

Vintern kan vara en besvärlig årstid, det är inte bara snön som faller. Enligt olycksstatistik från MSB skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is årligen. Många av dem som skadas är äldre 65+.

Enligt NTF:s undersökning om äldres fallolyckor på snö och is uppger varannan att de har ramlat omkull på snö eller is. Ett flertal har skadat sig så allvarligt att de har behövt uppsöka vårdcentral eller akutmottagning.

- Att ett armbrott eller ett benbrott blir svårare på en äldre människa är självklart. Dessutom är en äldre människa skörare vilket gör att fall kan få värre komplikationer för äldre människor, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland

Mer än 4 200 personer (65+) har deltagit i NTF:s undersökning om äldres upplevelser av fallolyckor på snö och is. Nästan var tredje svarande uppger att de någon gång har undvikt att gå ut på grund av risken för att halka omkull. Kvinnorna upplever en högre grad av begränsning i sin mobilitet vintertid jämfört med männen.

Äldre är ingen liten grupp i samhället, idag är cirka 1.9 miljoner svenskar 65 år eller äldre och gruppen ökar med cirka 45 000 individer årligen, enligt SCB. Flera äldre uppger att vinterväghållningen är bristfällig. Även om det plogas, saltas och sandas kan snövallen som blir kvar vara ett stort hinder för en äldre fotgängare. Många menar att rädslan för att halka begränsar deras vardagsrörlighet. Det blir svårt att ta sig till affären och träffa familj och vänner, vilket inverkar negativt på livskvaliteten. Både för den enskildes och samhällets skull är det därför oerhört viktigt att väghållarna har äldre och funktionshindrade i åtanke.

Halkskydd eller skor med inbyggda dubbar är en bra investering för att hålla sig på benen vintertid. Enligt NTF:s undersökning använder hälften av de äldre halkskydd ofta eller alltid när det är risk för halka.

- Halkskydd är något alla kan använda. Det är inte längre töntvarning på halkskydd utan snarare smartvarning. Se till att de passar skorna och att de är lätta att ta av och på. Kostnaden är försumbar i förhållande till vad kostanden blir för t.ex. ett brutet ben, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland


För ytterligare information::SLUTSLUTFET
Livrädd för att halka – en undersökning om äldres upplevelser av fallolyckor på snö och is.

---

Kontaktperson:
Lars Nordquist, verksamhetsansvarig
tfn: 070-319 02 25


2015-01-20

Tfn: 0155-29 02 29
sormland@ntf.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker och hållbar trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.