Åker ditt barn säkert i bilen?

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är inte bara mindre till storleken utan även bräckligare, och har andra proportioner än en vuxen

Barn är därför mer utsatta vid en krock, och behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde, beroende på barnets ålder.

MEDELVad säger lagen?
• I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
• Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.
• Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
• Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

Enligt Trafikverkets författningssamling:
• Skyddsanordningen ska vara typgodkänd.
• Skyddsanordningen ska vara lämplig för barnet samt monterad och användas som den är avsedd.
• Barn får inte sitta vid aktiv krockkudde på passagerarplats.

NTF Sörmland-Östergötland hyr ut babyskydd. Mer information finns här.

Mer information om Barn i bil hittar du på NTF Konsument.


2015-02-26