70 personer dödas årligen av alkohol och droger i trafiken

Nästan all trafik (99,78%) görs av en nykter förare, ändå visar statistik från Trafikverket att fler än en fjärdedel av alla omkomna i trafiken dog i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Den 1-7 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.

Antal respektive andel omkomna i alkohol- och/eller drogrelaterade trafikolyckor. Källa: Trafikverket

Polisen arbetar aktivt för att hitta och stoppa så många påverkade förare som möjligt, men förutsättningarna är väldigt olika. Polisen kan be vem som helst att göra ett alkoholutandningsprov, men för att testa någon för droger krävs misstanke.

- Om vi fick möjlighet att testa droger vid vägkanten skulle förutsättningarna för en drogfri trafik öka. Allt fler poliser är dock duktiga på att se tecken på drogpåverkan och kan därmed ta in förare för test, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.

Den åldersgrupp som idag är mest överrepresenterad i dessa olyckor är unga vuxna, 25-34 år, där 40 procent av de som omkommit i trafiken gjort det i en alkohol- eller drogrelaterad olycka.

- Bilindustrin skulle kunna ta sitt ansvar och se till att det fanns så billiga och enkla alkolås så att det fanns i all nya bilar. Med ett alkolås i varje bil minimerade vi risken för alkoholpåverkade förare. Eftersom drogerna ökar borde lagstiftningen förändras så att polisen får alla möjligheter att kolla alla förare. Vem vill möta en drog/alkoholpåverkad förare på vägen? säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Östergötland

---

Vid frågor kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland
Tfn: 070-319 02 25


2015-05-29