Extra bälteskontroller under vecka 11

4 av 10 dödade bilförare saknade bälte

Våra bilar och vägar blir allt säkrare, men mest avgörande är vad du som förare eller passagerare väljer att göra. Att ta på dig bilbältet är fortfarande det enskilt viktigaste du kan göra för att skydda dig vid en eventuell olycka, krockkuddar och annan säkerhetsutrustning i moderna bilar förutsätter dessutom att du är bältad för att fungera optimalt.

Andelen bilförare som använder bältet i bilen är mycket hög i Sverige. Enligt den senaste undersökningen ligger andelen på 98 procent. Trots detta saknade hela 39 procent av samtliga bilförare som dödades i bilolyckor 2013 bälte.

Även i bussen är det lag på att använda bälte, vilket nu är viktigare än någonsin med tanke på att bussar utrustade med bälten på samtliga platser från den 1 mars får färdas i 100 km/tim. En buss är tung och klarar sig ofta bra i en olycka – förutsatt att alla är bältade. Obältade passagerare däremot kan slå ihjäl både sig själva och andra vid en allvarlig krock och ju högre hastighet desto allvarligare blir krockvåldet.

- Vi måste uppmana och arbeta för att alla passagerare i bussar har bälte. Som det nu är, är användningen riktigt dålig. Detta erfor NTF Sörmland-Östergötland sedan vi åkt buss och frågat passagerare angående användningen, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.
-Det skulle vara bra att ha ett utgångsläge, en bra genomförd undersökning att luta sig mot där vi tydligt kunde se hur många som använder bälte i bussar, fortsätter Lars Nordquist.

Polisen gör extra kontroller
Under nästa vecka (v.11) gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.
- Bältet ska användas för att det minskar skador och räddar liv och inte för att man kan bli polisrapporterad om man är utan. Vårt uppdrag är att genom övervakning få alla att använda bältet, säger Bengt Svensson, kommissarie Rikspolisstyrelsen.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Är någon av passagerarna under 15 år ansvarar föraren för att barnet använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1 500 kr. Om en minderårig passagerare inte använder bälte bötfälls föraren med 2 500 kr.

Samtidigt som polisen kontrollerar att man använder bältet, säkerställer Bilprovningen att det fungerar.
- Varje dag kontrollerar Bilprovningen att alla bälten fungerar som de ska i tusentals bilar. Många är av uppfattningen att detta borde vara en självklarhet i dagens bilar, men så är inte alltid fallet. Vår senast sammanställda besiktningsstatistik från 2012 visar att närmare 17 600 bilar underkändes till följd av anmärkningar mot bältet, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen.

---
Vid frågor kontakta
Lars Nordquist, NTF Sörmland-Östergötland, tfn: 070-319 02 25
Per Lange, Polismyndigheten i Södermanlands län, tfn: 070-218 07 75
Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, tfn: 070-687 03 66


2014-03-06